Gizlilik Politikası


1. Giriş
ACELEET E-TİCARET ŞİRKETİ (“ACELEET” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine
önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.
İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi
www.aceleet.com ve uygulamalar (“Sitemiz”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.
2. Politika’nın Kapsamı
ACELEET olarak yönettiğimiz Sitemize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. ACELEET tarafından yönetilmeyen bir sitede ACELEET’e ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

2.1. Gizlilik Politikasının Amacı, Kapsamı ve Toplama Yöntemleri

Kişisel veriler, aceleet.com üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, ACELEET'in; Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ilgili kişilerin elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını, çerez kullanımı ve yönetimi, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, verilerin nasıl işleneceği, verilerin ne zaman silineceği açıklanmaktadır.

ACELEET kişisel verileri websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanun’unda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İnternet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, oturum tanımlama, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" adı verilen ve sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar kullanmaktayız. Bu uygulama size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kayıt almamaktadır. Teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

aceleet.com gerektiğinde sistemle ilgili sorunların tespiti ve sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kanunlar çerçevesinde IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Aşağıda ACELEET tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Hangi Veri Türleri ve Kategori İşlenmektedir;

Müşteri, Üye Olan Veya Olmayan Tüm Kullanıcı Bilgileri:

Kimlik Bilgisi(Ad, Soyad, TC Kimlik, Doğum Tarihi) İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi(Kredi ve/veya Banka Kartı Bilgisi), Müşteri veya Üye Bilgisi, Müşteri veya Üye İşlem Bilgisi(Müşteri numarası, fiş, fatura, sipariş numarası, teslimat numarası ve bilgileri), Risk Yönetimi Bilgisi, IP Adresi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi, Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Çevrimiçi Ziyaretçi Bilgileri:

İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, IP Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi, Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Satın Alınan Ürünün Teslim Edileceği Kişi:

Kimlik Bilgisi(Ad, Soyad, TC Kimlik) , Teslimat ve Adres Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, IP Adresi, Pazarlama Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi. Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Satıcı veya Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişi:

Kimlik Bilgisi(Ad, Soyad, TC Kimlik), İletişim Bilgisi (GSM, telefon numarası, e-posta adresi), Finansal Bilgi(IBAN ve Bank Bilgisi), Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Şirket Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Görsel Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi. Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

2.2. Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

ACELEET, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme internet sitesi üzerinden yapılacak olup, işbu değişikliklerin,güncellemelerin takibi üye tarafından bizzat yapılacaktır.

3.Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir.

3.1. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

ACELEET tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
4. Kredi Kartı Güvenliği
ACELEET;
www.aceleet.com sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. ACELEET verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin kontrolünü gerçekleştiren bir sisteme sahiptir. Bu yüzden örneğin ilk defa sipariş veren kişilerin siparişlerinin, tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin banka tarafından doğruluğunun onaylanması gerekmektedir, bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşterilerle irtibata geçilmektedir.
www.aceleet.com uluslar arası güvenlik standartlarına uygun ödeme altyapısını kullanmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Ayrıca kredi kartı verileri bakımından Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları (PCI DSS) uygulanarak güvenlik önlemleri alınmaktadır.
ACELEET, bu önlemlere ek olarak ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Böylece hızlı ve güvenli bir ödeme sunularak kullanıcı deneyimi arttırılmaktadır.
3D Güvenli Ödeme; internet üzerinden yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmış protokoldür.
Bu protokolde alışveriş yapan kişi
www.aceleet.com üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemini gerçekleştirmek için seçimini yaptığında kredi kartına tanımlı olan telefon numarasına ilgili banka tarafından bir şifre gönderilir. Gönderilen bu şifre tek kullanımlıktır ve bu nedenle başka bir zamanda kullanılamaz. İşlem ancak kişi bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiğinde onaylanır.
5. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler
Sitemiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’ nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.
ACELEET; kredi kartı ve hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple ACELEET ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.
6. Politika’nın Güncellenmesi
İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.
Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.